Ouderraad

Via de ouderraad kunt u als ouder betrokken zijn bij de school van uw kind. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding. Ook organiseert de raad elk jaar een thema-avond over een opvoedkundig onderwerp. De ouderraad informeert u over ontwikkelingen via ons informatiebulletin ‘Uit de school geklapt’. Wilt u contact met de ouderraad, dan kunt u mailen naar ouderraad@vanhaestrechtcollege.nl

 

Leerlingenraad

De mening van onze leerlingen telt. Daarom hebben we een leerlingenraad die opkomt voor hun belangen. Deze raad overlegt met het managementteam en andere betrokkenen. 

 

Medezeggenschapsraad

OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De MR bestaat uit ouders en teamleden en heeft als doel mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over verschillende beleidszaken en ontwikkelingen op de scholen. Meer informatie vindt in de schoolgids. De MR is bereikbaar per e-mail: mr@sgdelangstraat.nl.