Als je op de middelbare school zit, verandert er veel in je leven. Je groeit en kan steeds meer zelf beslissen. Op het Van Haestrecht College leren we je stap voor stap op eigen benen te staan. Je krijgt steeds meer eigen verantwoordelijkheid, maar we zijn altijd in de buurt om je te helpen. De volgende begeleiders staan voor je klaar:

 

Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding. Aan het begin van het schooljaar leert jouw mentor je goed kennen, door gesprekken met jou en je ouders. De mentor is speciaal voor deze taak getraind en is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.

 

Leerlingbegeleider/coach

Als je behoefte hebt om over persoonlijke zaken te praten, kun je terecht bij de leerlingbegeleider. Deze coach is opgeleid om jou bij te staan.

 

Dyslexie en dyscalculie

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan bieden wij daarvoor ondersteuning aan. In het dyslexieprotocol staat alles op een rij.

 

Time-IN

We hebben op school een speciale Time-IN-ruimte: een veilige plek waar je even op adem kunt komen of je hart kunt luchten. De Time-IN-begeleider biedt een luisterend oor en kijkt samen met jou wat er op dat moment nodig is.

 

Vertrouwenspersoon

Het Van Haestrecht College heeft twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor leerlingen en medewerkers en kunnen benaderd worden als iemand wil praten. De vertrouwenspersonen zijn: Ingrid van IJzendoorn (i.vanijzendoorn@vanhaestrechtcollege.nl) en Cas Oomen (c.oomen@vanhaestrechtcollege.nl).

 

Decaan

Onze decaan begeleidt leerlingen in overleg met mentor en ouders bij de studie- en beroepskeuze.

 

Extra ondersteuning

Iedere leerling kan rekenen op goede ondersteuning van onze medewerkers. Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, dan hebben wij veel expertise in huis om dat te bieden. Soms halen we ook externe expertise in huis. Hoe we dat doen, staat te lezen in ons schoolondersteuningsprofiel. We werken samen met andere scholen in de regio, dat doen we via Samenwerkingsverband VO De Langstraat.