Onderbouw

Klas 1 en 2

Op het Van Haestrecht College geven wij onderwijs op alle niveaus vmbo, mavo en klas 1 en 2 havo via de havo-groeiklas. Onze leerlingen krijgen alle kans om te groeien. Daarom werken we met een tweejarige brugperiode. Vanuit die klas kun je in de bovenbouw doorstromen naar verschillende niveaus. De tweejarige klas geeft je de mogelijkheid om door te stromen naar het niveau dat het best bij je past. Dit werkt goed: ongeveer een derde van onze leerlingen doet examen op een niveau dat hoger ligt dan het advies van de basisschool.

Meer informatie over onze brugklas vind je hier

Brugklas Leerlingen met het advies
Praktisch vmbo Vmbo basis of vmbo basis/kader
Mavo-groeiklas Vmbo kader of vmbo kader/gt 
Havo-groeiklas Vmbo gt of vmbo gt/havo

 

Bovenbouw

Na de brugklas stromen leerlingen door naar de bovenbouw van het vmbo of naar de havo. Vanaf leerjaar 3 gaan havoleerlingen naar een andere locatie van OMO Scholengroep De Langstraat. Wij begeleiden ze bij die overgang en zorgen dat alles soepel verloopt. Vmbo-leerlingen kunnen eindexamen doen op het Van Haestrecht College. Dat kan op vier vmbo-niveaus: 

  • Vmbo basis 
  • Vmbo kader 
  • Vmbo gemengde leerweg 
  • Mavo (dit heet ook wel vmbo theoretische leerweg) 

 

Vmbo

Als je je voorbereidt op een vmbo-examen kun je via het profielvak Dienstverlening en Producten je talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan vaardigheden als organiseren, gesprekken voeren en samenwerken. Je maakt kennis met beroepen in zorg & welzijn, economie en techniek. Zo helpen wij je om je goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. 

 

Mavo

Mavo-leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen uit drie sectoren: 

  • Sector techniek
  • Sector economie 
  • Sector zorg & welzijn 

Je mentor en onze decaan helpen je om een keuze te maken voor een vervolgopleiding.