Organisatie in ontwikkeling

Centraal bij de school in ontwikkeling staat dat het Van Haestrecht College recht wil doen aan de leerling. Daarvoor onderneemt de school steeds verschillende initiatieven zoals nu de verdere ontwikkeling van het profielvak Dienstverlening & Producten inclusief de keuzevakken, de basisvaardigheden, de zorgstructuur met het Time-IN lokaal en De Goede Les als basis voor duurzaam goede resultaten.

Dat geldt ook voor Scholengroep De Langstraat waar de school met het dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo, het d’Oultremont College en De Overlaat deel van uit maken. Samen verzilveren we de meerwaarde van de scholengroep door van elkaars kwaliteiten gebruik te maken en daarbij het schooleigen karakter niet te verliezen.

Onderzoek en onderzoeksmatig werken passen goed bij een school in ontwikkeling en het Van Haestrecht College is dan ook aangesloten bij het project ‘onderzoeksmatig werken aan onderwijskwaliteit’ van OMO in samenwerking met verschillende netwerk- en kennispartners. Het onderzoek richt zich op leerdoelgericht werken en het beroep van docent minder eenzaam maken door met meerdere onderwijsprofessionals samen les te geven aan een groep leerlingen.

Nationaal Programma Onderwijs

Het Van Haestrecht College heeft ervoor gekozen om de middelen tot en met schooljaar 2024-2025 in te zetten. Om de onderwijskwaliteit in deze uitdagende tijd hoog te houden en te borgen blijft de school ook met middelen uit het NPO investeren in onderzoek en scholing. Het verhoogt de professionaliteit van het team, helpt de ontwikkeling van het onderwijs en draagt bij aan het recht doen aan de leerling.
Voor de leerlingen blijven we inzetten op positieve groepsvorming met verschillende activiteiten bij de start en aan het einde van het schooljaar. Een beter begrip van de wereld leidt ook tot een beter begrip voor elkaar. Hier besteden we tijdens de projectweek in het voorjaar aandacht aan met activiteiten zoals Globaland, een culturenmarkt en een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag.

Werkdrukmiddelen

De werkdrukmiddelen kennen een collectief en individueel deel. Het team heeft ervoor gekozen om de collectieve middelen in te zetten voor goed uitgeruste werkplekken waar nu de personeelskamer voor wordt gebruikt. Zo blijft de personeelskamer een pauzeplek en kan het team in alle rust werken in een aparte ruimte waar de werkplekken zijn voorzien van grote beeldschermen en een toetsenbord met muis wat ergonomisch beter is dan de laptop. Daarnaast hebben de werkplekken goede bureaustoelen en twee werkplekken waar in alle rust gewerkt maar ook gebeld kan worden met bijvoorbeeld ouders.
De collectieve middelen zijn ook ingezet voor ondersteuning op het leerplein door een instructeur. Deze inzet zal ook komend jaar worden gecontinueerd.
De individuele middelen zijn door de onderwijsprofessionals van het Van Haestrecht College veelal ingezet voor extra lesvoorbereidingstijd en deskundigheidsbevordering wat prima past bij de ontwikkeling die de school nu doormaakt.

Jaarthema: Onderwijs in transitie naar de toekomst aangevuld met andere bereikte resultaten van de school/scholengroep

Het onderwijs is in transitie en dat is nodig. Met meer van hetzelfde wordt het niet beter, tijd om het anders te gaan doen. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs en vindt de school het belangrijk om steeds de vraag te stellen: doen we recht aan de leerling? Hiervoor doorlopen we met Edex en de anders scholen van de scholengroep het traject ‘Hereik de school’ waarbij het hele team is betrokken. Vanuit een duidelijke visie op leren gaan we aan de slag met een nieuw curriculum en met het oog op nieuwbouw in de nabije toekomst vergeten we de onderwijslogistiek zeker niet. Hoe moet een school eruit zien zodat het helpt bij het vormgeven van het nieuwe curriculum?