Organisatie in ontwikkeling

Het Van Haestrecht College neemt als één van de scholen van scholengroep De Langstraat deel aan wat de expeditie is gaan heten. Kern daarvan is het werken vanuit de bedoeling: Samen in ontwikkeling en zelf in beweging maakt je zelfstandig en wendbaar in een veranderende wereld, en die past als een warme jas.

Bij de bedoeling horen ook richtinggevende principes op het gebied van onderwijs, samenwerking met de omgeving en leiderschap. De school is daar al zichtbaar mee aan de slag gegaan. Zo is er voor de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (onderwijs) nadrukkelijker dan ooit aandacht voor de groepvorming door gerichte activiteiten in de eerste weken van het schooljaar en de inzet van groepsplannen. Ook zijn er duidelijke bouwstenen voor de goede les afgesproken die met onderwijsprofessionals en leerlingen worden geëvalueerd. De omgeving wordt ook weer nadrukkelijker betrokken bij het onderwijs en daarbij zijn ook de eerste stappen gezet voor een samenwerking met de Efteling.  Inmiddels is ook positieve ervaring opgedaan met het goede gesprek waarbij de medewerker aan zet is om zich vanuit persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en bij te dragen aan de bedoeling. Het maken van duidelijke werkafspraken bij de kernwaarden vertrouwen, verbonden, zelfbewust en ondernemend helpen daarbij. 
 

NPO-interventies en inzet middelen

Het NPO-plan is aangepast zodat de middelen over een langere periode ingezet kunnen worden. De school heeft in 2022 voor leerlingen ingezet op keuze-uren met vakondersteuning, het ontwikkelen van schoolse en executieve vaardigheden (‘leren leren’, plannen) en persoonlijke ontwikkeling (sociale vaardigheidstraining). Voor de professionalisering van het team is ervoor gekozen om 12 onderwijsprofessionals een opleiding tot coach te laten volgen. Aandachtspunt blijft het vinden van onderwijsprofessionals. De school kijkt daarbij verder dan bevoegde docenten en heeft het daarom ook over onderwijsprofessionals.
 

Kansenverbetering

De school is in samenwerking met MET praktijkonderwijs de schakelroute gestart waarbij leerlingen van de MET de mogelijkheid krijgen om te wennen aan regulier onderwijs in de vmbo basisberoepsgerichte leerweg en de mogelijkheid om daarin ook examen te doen.
Met het Time-In lokaal heeft de school een ruimte met deskundige begeleiding waar kwetsbare leerlingen even tot rust kunnen komen. Even, het is nadrukkelijk geen school in de school.