Gezonde school

Wij zijn een gezonde school. Gezonde leerlingen voelen zich beter en dat draagt bij aan de ontwikkeling en leerprestaties. We stimuleren een gezonde leefstijl door hier aandacht aan te besteden in de klas. In de kantine verkopen we gezonde broodjes, fruit en dranken. In de aula staat een watertappunt.

 

Devices

In de klas werken we naast leerboeken ook met een laptop. Met digitaal lesmateriaal kunnen we goed aansluiten bij de individuele leerbehoeften van een leerling. Naast het aanschaffen van een laptop is het ook mogelijk om er eentje te huren via onze partner The Rent Company. Lees meer over de verschillende mogelijkheden. Of klik hier voor de bestelflyer.

 

Ouderbijdrage

Om leerzame, leuke, extra activiteiten te organiseren voor de leerlingen vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage van de school bedraagt € 30,- per leerjaar. Daarnaast wordt er nog een aantal ‘grote’ activiteiten georganiseerd, zoals buitenlandse reizen, waarvoor apart moet worden ingeschreven. Hierbij wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd die per activiteit kan verschillen. Lees hier meer over in onze schoolgids.

 

Lesgeld en gratis boeken

Leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen geen lesgeld. Daarnaast stelt de school gratis schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking. Hiervoor brengen wij geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van de schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Over de bestelprocedure ontvangen ouders tijdig bericht.